Ochrana osobních údajů

Jste-li naším klientem, odběratelem newsletteru nebo návštěvníkem webu extreme-hobby.cz, svěřujete nám své osobní údaje, u kterých zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se prosím tedy se tímto textem.

Osobní údaje jsou u nás jako v bavlnce.

A u koho?  Správcem osobních údajů je SILESIA MERCH s.r.o., se sídlem Dobrovského 874/29, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ 19783922.  Zapsaná v obchodním rejstříku Spisová značka: C 93856 vedená u Krajského soudu v Ostravě dne 3. října 2023 E-mail: eshop@extreme-hobby.cz.  Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Proč a jaké údaje potřebujeme?

Zpracovávám pouze osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících zákonných důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Plnění smlouvy

Pro vyřízení objednávky, poskytnutí služby nebo dodání zboží budu potřebovat, zpracovávat a uchovávat: jméno, příjmení, adresa bydliště nebo sídla, e-mail, telefonní číslo a případně IČ, DIČ a číslo účtu. A to vše dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Reference

Zpětná vazba je pro nás velmi důležitá, proto rádi s vaším svolením použijeme případné fotografie či text na našem webu. Tento souhlas můžete odvolat, tak, že nám napíšete na eshop@extreme-hobby.cz

Uvedená zpětná vazba je získávána v textové podobě zapomocí e-mailu nebo kontaktního formuláře.

Marketingové aktivity

 • Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (dále jen „Oprávněný zájem“),
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí.

Pomocí moderních technologií přijímáme trvale taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, nebo zneužití osobních údajů. Jsou přijata opatření, která brání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje, zejména:

 • Zabezpečeným přístupem do telefonu (zabezpečeno čtečkou otisků prstů a PIN heslem).
 • Zabezpečeným přístupem do e-mailové schránky (zabezpečeno heslem).
 • Zabezpečeným přístupem do počítače (zabezpečeno PIN heslem).
 • Šifrovanou komunikací na mém webu (platný https certifikát).
 • Pravidelnou aktualizací softwarů.

Přístup k datům mají pouze pověřené osoby, kteří mají povinnost zachovat ohledně osobních údajů mlčenlivost.

Kdo se k nim dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho podnikání. K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.

Dalšími zpracovateli osobních údajů jsou nebo mohou být:

 • Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Jaké máte práva?

 • Právo na přístup k osobním údajům – dle čl. 15 GDPR
 • Právo na opravu a doplnění – dle čl. 16 GDPR
 • Právo na výmaz (právo „být zapomenut“) – dle čl. 17 GDPR
 • Právo na omezení zpracování – dle čl. 18 GDPR
 • Právo na přenositelnost údajů – dle čl. 20 GDPR
 • Právo vznést námitku – dle čl. 21 GDPR
 • Právo na stížnost či ochranu
Všechna výše uvedená práva můžete uplatnit tak, že nám napíšete na e-mail eshop@extreme-hobby.cz

Závěrem

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Jsem oprávněna tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejním na svých internetových stránkách, případně Vám zašlu novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytl/a.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 11. 2023.